Tapu Devri için Gerekli Evraklar

 Tapu Devri için Gerekli Evraklar

Tapu Devri için Gerekli Evraklar

Tapu Devri
  Evi emlak ekibi olarak ilk görüşmeden tapu devir işlemi sonuna kadar yanınızda oluyoruz. 
  Tapu devri Tapu Sicil Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir. Tüm satış ve devir belgelerini  
  imzaladıktan sonra bu belgeler Evi emlak uzman satış ekibi tarafından Tapu Sicil Müdürlüğüne iletilir. 
  Ancak, vekaletname verilmediği takdirde tapu devir işlemine bizzat alıcı ve satıcının kendisi gitmesi gerekmektedir.
  Tapu devir işlemi nasıl yapılır?
- Tapu devri için gerekli olan tüm belgeler hazırlanır.
- Hazırlanan bu belgeler Tapu Sicil Müdürlüğüne iletilir.
- Devrin gerçekleşeceği gün, alıcı tüm tutarı öder ve tapusunu alır.
 
1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..
- Tapu aslı veya fotokopisi
- 2 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- Gayrimenkul rayiç değeri belediyeden alınır.
- Vergi borcu yoktur yazısı belediyeden alınır.
2. Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..
- 2 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi