Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Türkiye’de Mülk Satın Alabilir mi?

Türk Hükümeti mütekabiliyet kuralını kaldırdıktan sonra, ülkelerin çoğunluğunun vatandaşları Bodrum’da ve Türkiye çapında mülk satın alabilir. Mülk alıcıları için diğer teşvikler arasında, 250.000 bin dolar veya daha fazla değerli bir mülk satın alırken otomatik vatandaşlık ve tüm ilk kez alıcılar için otomatik ikamet bulunmaktadır.

Bodrum’da mülk satın alma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.


Yabancıların mülk edinme şartları nelerdir?

Tapu Kanunu gereğince yabancılar, Türkiye sınırları içerisinde yer alan mülkleri satın alabiliyor.Kanun gereğince, yasal sınırlamalara uyulmak şartıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de mülk ve sınırlı ayni hak edinebiliyor.

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz satın alırken zarara uğramamaları maksadıyla bazı konulara özen  göstermeleri gerekiyor.Yabancıların mülk edinme şartları şu şekilde sıralanıyor:

-Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

-Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve izin almadıkça kiralaması mümkün değildir.

-Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

-Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.

-Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir